Om Klubben

Hjørring Fotoklub (HKF) er stiftet i november 1973 og fylder således 50 år i 2023.

Klubbens formål er at styrke interessen med arbejdet med foto og beslægtede opgaver og at fremskaffe de faciliteter, der er nødvendige for at kunne udøve og udvikle denne interesse, samt at give interesserede mulighed for at mødes og udveksle erfaringer.

Hjørring Fotoklub (HFK) er en godkendt forening efter folkeoplysningsloven.

Hjørring Fotoklub (HFK) har gennem årene haft et stabilt antal medlemmer og har fulgt udviklingen fra den gammeldags billedfremstilling i fuldt udstyret mørkekammer til digital fotografering og billedbehandling. Desuden har klubben faciliteter i form af atelier, repro- og projekteringsudstyr, der er til rådighed for medlemmerne, også udenfor den fælles ugentlige mødeaktivitet.

Hjørring Fotoklub (HFK) har gennem årene dækket en række begivenheder for byen, herunder:

  • Hjørrings 750 års købstadsjubilæum i 1993 inkl. bogudgivelse.
  • Hjørrings indvielse af motorvej E39.
  • Ombygning af Bechs Klædefabrik til Vendsyssel Kunstmuseum.
  • Projekt ”Glemmer du…” i samarbejde med Vendsyssel Historiske Museum og Rotary.
  • Flytning af Rubjerg Knude Fyr i samarbejde med Hjørring Kommune.

Hjørring Fotoklubs (HFK) aktiviteter planlægges kvartalvist, hvor der udsendes et program til klubbens medlemmer. Et sammendrag af de ugentlige aktiviteter offentliggøres også her.