Indmeldelse

Når du har besøgt os i klubben og gerne vil meldes ind kan du downloade og udfylde nedenstående tilmeldingsblanket:

Du kan enten sende den udfyldte blanket til kasseren på e-mail adressen kasserer@hjfotoklub.dk, eller du kan aflevere den ved personligt fremmøde i klubben.