Indmeldelse

Indmeldelse sker ved at downloade og udfylde nedenstående tilmeldingsblanket:

Du kan enten sende den udfyldte blanket til kasseren på følgende mail, jespersbox@protonmail.com, eller du kan aflevere den ved personligt fremmøde i klubben.